Marstunnel & Kostverloren

Op zaterdag 14 november 2015 zijn de Marstunnel en Kostverloren feestelijke geopend.

De Marstunnel verbindt de IJsselkade met de Coenensparkstraat en is bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van deze tunnel onder het spoor door. Kostverloren is alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers en is een directe verbinding tussen Nieuwstad en Noorderhaven.

Samenwerking
De aanleg van de tunnels Kostverloren en Marstunnel ging van start in 2013. Ze zijn gebouwd door aannemer BAM Infra, in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail. Eindopdrachtgever is de gemeente Zutphen. De tunnels zijn bekostigd door het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. Ze vormen één van de vele investeringen die ProRail, NS en gemeente Zutphen de afgelopen jaren hebben gedaan in de Zutphense spoorzone. “De tunnels vormen een belangrijke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven en bedrijventerrein De Mars”, zegt verantwoordelijk wethouder Oege Bosch. “Ze zijn dan ook van groot belang voor Zutphen. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de mensen die hier werken of op bezoek komen. Voor de uitvoering hebben we intensief overleg gehad met de omgeving over de verkeersstructuur, de aanleg van groen en de vormgeving van de tunnels. Vooral de bewonerscommissie van het Stationsplein verdient een dikke pluim, want zij hebben hier veel energie in gestoken.”

Bijzonder licht
In beide onderdoorgangen speelt licht een bijzondere rol. Lichtkunstenaar Herman Kuijer tekende voor het ontwerp.